آمریکا در آخر الزمان

 

    حضرت مهدی ظهور خواهد کرد و مانند نوری از ابرها در آمریکا هم فرود خواهد آمد.

"علی عاشور" پژوهش گر عرب زبان کتابی تألیف کرده بنام "ماذا قال علی علیه السلام عن أخر الزمان" (علی علیه السلام در مورد آخر الزمان چه گفت؟) گفتنی است، خواندن این کتاب خالی از لطف نیست زیرا مطالب آن با حوادث جاری در منطقه خاورمیانه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. "علی عاشور" در این کتاب با استناد به علم "جفر" حضرت علی علیه السلام و احادیث أمیرالمؤمنین، نگاه و نظر آن حضرت در مورد وقایع مختلف آخر الزمان را بیان کرده است.  

در بخشی از این کتاب به نقل از مولای متقیان آمده است:‌ در آخر الزمان در کشوری که (امارک) یعنی آمریکا نام دارد،‌ قوم یهود نفوذ می کنند و بر حکام آن تأثیر می گذارند. در آخر الزمان این کشور (آمریکا) از نظر علمی در جهان پیشتاز خواهد بود و از نظر اقتصادی هم ثروت بسیار زیادی خواهد داشت.  

این کتاب در ادامه مطلب خود می افزاید: در آخر الزمان در امارک (آمریکا) انواع لذت ها و نعمت ها وجود دارد اما دین حکام آن نزدیک به پرستیدن شیطان است. بیشتر مردمش پیرو حضرت مریم عذراء (مسیحی) هستند اما یهود بر آنان مسلط است. امارک (آمریکا) در جهان می تازد و بر نقاط مختلف جهان مسلط می شود و به کشتار مردم دست می زند اما فتنه در کشور آنان رخ خواهد داد و بعد عذاب الهی بر آنان نازل خواهد شد‌ و در نهایت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور خواهند کرد و مانند نوری از ابرها در آمریکا هم فرود خواهند آمد و در آنجا با همه ظالمان مبارزه خواهند کرد.

نگاهی به بخشی از حدیث حضرت علی علیه السلام درباره سرنوشت آمریکا در آخر الزمان:

"یظهر بلال من تحنف, فی نجوم خمسین لیست فی السماء 1, انما هی بالا رض العظیمه, ولکن النجمة بنی اسرائیل المرسومه فی خطوط الدرع تبلعهم جمیعا زمان وعد الاخره لهم, الذی یسوؤن فیه الوجوه کل العرب, وتبکی امة خالفت رسولها واطفات بیدها مصباحها, ویدخل تدجیلا ویزین القواطع الخمسین بزهرة الحیاة الدنیا, ویربط المدائن الخمسین بحبل بنی اسرائیل الاتی من جبل صهیون, یبغی الفساد فی الارض وعلو للظالمین, یسمونها بلاد {الامرک 2} ویکون قائدهم من بنی اسحاق وبنی اسرائیل, یجمع امشاج الناس على لغتهم, ویدعوهم بدعوتهم, وتتم بلاد {الامارک} الفتنه, بعدما نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها, واسالت لهم الدنیا جداول نعمتها, وارتعا ابلیس فی مدائنها وازقتها, وشعب شعابها وهتک اعراضها, ویظهر عندهم دین ابلیس, شهوات وغرور وسراب العطش, ویصبحون فی النعمه غارقین, وفی خضره عیشها فکهین, وبعلومهم فرحین, وقد تربعت الامور لهم فی ظل سلطان الخبیث واوتهم الحال الى کنف غیر غالب, الدنیا فقط مطالب, راغب لا ذاهب, فهم حکام على الاطراف الارض, یعرفون ما یجری, ویعرفون ما یجری فیها مسارات الارض الطول والعرض, وتکون لهم اعیون تتلصص خلف السحاب 3, وجور بالبحار الاعلام ویخزنون النار بها بیئة التراب, تهدد غضب المستضعفین فی الارض غیر المسلم و المسلم حقا, ویجعل الله حجته على الامریک, فیلعنهم بما عصوا بما کانوا یعتدون, وینزل المهدی فی بلاد الامریک, من فوق السحاب, فی بضع قباب من نور الشمش, لها نور فی ظلام کالقمر والنجوم, ویهد الله بلاد الامریک هدأ وخسفأ وتأکل الارض فی جوفها و امواجها بلادأ وشعوبا, ..."

مرجع: کتاب <ماذا قال علی علیه السلام عن أخر الزمان> نوشته السید علی عاشور

منبع : عصر ظهور

/ 1 نظر / 76 بازدید
s.m

یعنی امام زمان در آمریکا ظهور خواهند کرد؟؟